تحلیل اقتصادی حقوق مسئولیت مدنی (بخش نخست: قواعد مسئولیت مدنی کارا)

معرفی نامه كتاب

كتاب "«تحلیل اقتصادی حقوق مسئولیت مدنی» بخش نخست: قواعد مسئولیت مدنی کارا" با نظارت علمی دکتر مجتبی قاسمی، توسط آقایان سید علیرضا شکوهیان و حامد ادریسیان ترجمه شده است. اين كتاب توسط مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضايیه در سال 1396 به طبع رسيده است.

این کتاب ترجمه کتاب «حقوق و اقتصاد مسئولیت مدنی» است که به تحلیل اقتصادی حقوق مسئولیت مدنی می‌پردازد و همچنین سیر تکاملی حقوق و اقتصاد را در این حوزه‌ی خاص نشان و به دو پرسش مهم پاسخ می‌دهد اول آنکه در چه شرایطی قاعده مسئولیت مدنی محض کارآمدتر از مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر خواهد بود؟ دوم آنکه چگونه در وضعیت حوادث دوجانبه، انگیزه پیشگیری و مراقبت برای هر دو طرف وجود خواهد داشت؟


در این کتاب می‌خوانیم:

مقدمه مترجمان

فصل اول: «مسئولیت محض» در برابر «مسئولیت مبتنی بر تقصیر»

کتاب‌شناسی

سایر منابع

پرونده‌های حقوقی

فصل دوم: «تقصیر نسبی و مشارکتی در ادبیات حقوق و اقتصاد»

کتاب‌شناسی

پرونده‌های حقوقی


گزارش تمام متن

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشگاه قوه قضاییه می باشد. ⚖