مفهوم و قلمرو حريم خصوصی در نظام حقوقی ايران

گزارش نشست علمی «مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران» با نظارت علمی دکتر اسدا... یاوری و توسط پرهام مهرآرام از پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل در سال 1395 تهیه و تنظیم شده است. این گزارش در مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه چاپ و منتشر شده و خلاصۀ آن به شرح ذیل است:

"مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران"

هر جامعه از سه بخش دولت، حوزه­ عمومی و حوزه­ خصوصی تشکیل می‌شود. برقراری رابطه­ منطقی و متعادل میان این سه بخش، جامعه را از سقوط به دو پرتگاه فاشیسم و آنارشیسم که هرکدام توازن آن را به­نحوی بر هم می­زنند، محفوظ می‌دارد. در این راستاست که بحث حمایت از حریم خصوصی افراد به­منظور پاسداری از حوزه­ خصوصی در برابر مداخلات دولت و نیز سایر افراد، اهمیت می­یابد.

در این مسیر، بحث از حریم خصوصی و رویکردهای نظام­های حقوقی دیگر به‎آن بدون روشن کردن مفهوم حریم خصوصی، دقت بر مصادیق گوناگون و نیز متمایز کردن آن از مفاهیم مشابه، امکان­پذیر نیست. حریم خصوصی دارای مصادیق متعددی است که به­اختصار می­توان آن را در ده مورد ذکر کرد. هرکدام از این مصادیق دارای مختصاتی هستند که بر نحوه­ حمایت از آن­ها تأثیر می­گذارند.

در نظام حقوقی ایران رویکرد ویژه­ای که در جامعه­ اخلاق­مدار وجود دارد، باعث شده است بعضاً حریم خصوصی را با دیدی منفی بنگرند. علاوه بر آن، گاه قانونگذار درک درستی از مفاهیم بنیادین حریم خصوصی نداشته است. درنتیجه، قوانین و آیین­نامه­های بسیاری در نظام حقوقی ما به نقض حریم خصوصی پرداخته­ یا درک نادرستی از آن ارائه داده­اند.

در راستای ایجاد جامعه­ اخلاق­مدار فوق­الذکر، عده­ای، از تقابل حریم خصوصی با امر به ­معروف و نهی از منکر سخن رانده‌اند. در مقابل، استدلالاتی برای دفاع از حریم خصوصی مطرح شده است که یا اساساً امر به معروف و نهی از منکر مبتنی بر تجسس در حریم خصوصی را از مصادیق خود منکر می­دانند و یا عام بودن اصل عدم تجسس را که ریشه در قرآن دارد، به‎گونه‎ای می­دانند که عاری از هر تخصیصی است.

در بسیاری از نظا­م­های حقوقی، این قضات هستند که با تفاسیر حق­محورانه­ خود، بسیاری از مصادیق این حق را به­رسمیت شناخته، خلأهای قانونی را پرکرده­اند. به نظر می­رسد که قوه­ قضاییه به­خصوص از طریق آموزش قضات و ارائه­ آگاهی لازم در این مورد می­تواند نقش پررنگی در صیانت از این حق داشته باشد.


فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بخش اول: طرح مطلب

بخش دوم: واکاوی مفهومی حریم خصوصی و مفاهیم مشابه

گفتار اول: روش‌ها و زمینه‌های بررسی موضوع

گفتار دوم: واژه‌شناسی و منبع شناسایی حریم خصوصی

گفتار سوم: تمیز حریم خصوصی از مفاهیم مشابه

گفتار چهارم: قلمرو حریم خصوصی

بخش سوم: مبانی اخلاقی، فقهی و حقوقی حریم خصوصی

گفتار اول: جایگاه حریم خصوصی در جامعه و حقوق

گفتار دوم: حریم خصوصی و اخلاق

گفتار سوم: حریم خصوصی و اسلام

بخش چهارم: پرسش و پاسخ

نتیجه‌گیری

گزارش نشست علمی «مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران» با نظارت علمی دکتر اسدا... یاوری و توسط پرهام مهرآرام از پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل در سال 1395 تهیه و تنظیم شده است. این گزارش در مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه چاپ و منتشر شده و خلاصۀ آن به شرح ذیل است:

"مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران"

هر جامعه از سه بخش دولت، حوزه­ عمومی و حوزه­ خصوصی تشکیل می‌شود. برقراری رابطه­ منطقی و متعادل میان این سه بخش، جامعه را از سقوط به دو پرتگاه فاشیسم و آنارشیسم که هرکدام توازن آن را به­نحوی بر هم می­زنند، محفوظ می‌دارد. در این راستاست که بحث حمایت از حریم خصوصی افراد به­منظور پاسداری از حوزه­ خصوصی در برابر مداخلات دولت و نیز سایر افراد، اهمیت می­یابد.

در این مسیر، بحث از حریم خصوصی و رویکردهای نظام­های حقوقی دیگر بهآن بدون روشن کردن مفهوم حریم خصوصی، دقت بر مصادیق گوناگون و نیز متمایز کردن آن از مفاهیم مشابه، امکان­پذیر نیست. حریم خصوصی دارای مصادیق متعددی است که به­اختصار می­توان آن را در ده مورد ذکر کرد. هرکدام از این مصادیق دارای مختصاتی هستند که بر نحوه­ حمایت از آن­ها تأثیر می­گذارند.

در نظام حقوقی ایران رویکرد ویژه­ای که در جامعه­ اخلاق­مدار وجود دارد، باعث شده است بعضاً حریم خصوصی را با دیدی منفی بنگرند. علاوه بر آن، گاه قانونگذار درک درستی از مفاهیم بنیادین حریم خصوصی نداشته است. درنتیجه، قوانین و آیین­نامه­های بسیاری در نظام حقوقی ما به نقض حریم خصوصی پرداخته­ یا درک نادرستی از آن ارائه داده­اند.

در راستای ایجاد جامعه­ اخلاق­مدار فوق­الذکر، عده­ای، از تقابل حریم خصوصی با امر به ­معروف و نهی از منکر سخن رانده‌اند. در مقابل، استدلالاتی برای دفاع از حریم خصوصی مطرح شده است که یا اساساً امر به معروف و نهی از منکر مبتنی بر تجسس در حریم خصوصی را از مصادیق خود منکر می­دانند و یا عام بودن اصل عدم تجسس را که ریشه در قرآن دارد، بهگونهای می­دانند که عاری از هر تخصیصی است.

در بسیاری از نظا­م­های حقوقی، این قضات هستند که با تفاسیر حق­محورانه­ خود، بسیاری از مصادیق این حق را به­رسمیت شناخته، خلأهای قانونی را پرکرده­اند. به نظر می­رسد که قوه­ قضاییه به­خصوص از طریق آموزش قضات و ارائه­ آگاهی لازم در این مورد می­تواند نقش پررنگی در صیانت از این حق داشته باشد.


فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بخش اول: طرح مطلب

بخش دوم: واکاوی مفهومی حریم خصوصی و مفاهیم مشابه

گفتار اول: روش‌ها و زمینه‌های بررسی موضوع

گفتار دوم: واژه‌شناسی و منبع شناسایی حریم خصوصی

گفتار سوم: تمیز حریم خصوصی از مفاهیم مشابه

گفتار چهارم: قلمرو حریم خصوصی

بخش سوم: مبانی اخلاقی، فقهی و حقوقی حریم خصوصی

گفتار اول: جایگاه حریم خصوصی در جامعه و حقوق

گفتار دوم: حریم خصوصی و اخلاق

گفتار سوم: حریم خصوصی و اسلام

بخش چهارم: پرسش و پاسخ

نتیجه‌گیری

نظر سنجی

ترتیب بر اساس

توسط: محمد جواد صادقی

چهارشنبه 17 آبان 1396 12:11 ب.ظ

خوب است اگر در دسترس رایگان قرار گیرد دانسجویان حقوق نیز استفاده کنند

توسط: حسین آذریان

سه شنبه 23 آبان 1396 07:05 ب.ظ

باسلام بنده درشهرک اندیشه ساکن هستم لطفا بفرماییدنزدیکترین کتاب فروشی که میشود این کتاب را تهیه کرد کجاست 09191109930

با سلام . فروشگاه اینترنتی مرکز مطبوعات به آدرس judpub.ir

توسط: مجید قربانی خوی

سه شنبه 21 آذر 1396 04:36 ق.ظ

عالی

توسط: سیدمحمودمجیدی

پنج شنبه 23 آذر 1396 02:21 ق.ظ

سلام.باتشکراززحمات شما اگر فایل پی دی اف را قرار میدادید بسیار عالی تر میشد یا اگر درهمین سایت امکان خرید ان مهیا می گردید.

توسط: کتابفروشی قلم ورامین

سه شنبه 5 دی 1396 10:12 ق.ظ

کتابفروشی قلم ۲۰۰جلدبرای مشتریان خود نیاز دارد

با سلام . فروشگاه اینترنتی مرکز مطبوعات به آدرس judpub.ir

1234567

نام

ایمیل

نظر

 
 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشگاه قوه قضاییه می باشد. ⚖