پژوهشکده استخراج و مطالعات آرا

در همه نظام‌های حقوقی، رویه قضایی یکی از منابع حقوق محسوب می‌شود. استخراج و مطالعه آرای قضایی در رفع مشکلات ماهوی و تعارضات قانون، شناسایی و پیشگیری از تفاسیر متفاوت قضات از قوانین واحد در بهبود عملکرد دستگاه قضاء و گسترش عدالت مؤثر است. در این راستا این پژوهشکده اقدام به انتشار مجموعه آرای مراجع عالی قضایی(شعب حقوقی و کیفری تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری)، برگزاری نشست‌های نقد رأی، نمایه سازی آراء، طراحی و راه اندازی سایت آراء و تهیه مجموعه‌های موضوعی می‌نماید.
پژوهشکده استخراج و رویه های قضایی شامل سه گروه تحلیل و بررسی آراء قضایی کشور، استخراج آراء و رویه‌های قضایی کشور و اداره انتشار رویه‌های قضایی کشور است.

 


 

 

ساختار سازمانی پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه‌های قضایی

نشست های پژوهشکده استخراج و مطالعات آرا

حکم به رد مال به صورت تضامنی در جرم سرقت

حکم به رد مال به صورت تضامنی در جرم سرقت

هفدهمین جلسه نقد و تحلیل آراء قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران با موضوع حکم به رد مال به صورت تضامنی در جرم سرقت که در رأی شعبه 63 دادگاه تجديدنظر استان تهران نسبت به آن اظهار نظر شده است، در تاریخ 93/12/19 برگزار گردید.

زمان انتشار: شنبه 23 مرداد 1395 06:24 ق.ظ
منبع:
تاثیر ادعای فسخ قرارداد بر اعتبار شرط داوری

تاثیر ادعای فسخ قرارداد بر اعتبار شرط داوری

شانزدهمین جلسه نقد و تحلیل آراء قضایی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران با موضوع «تاثیر ادعای فسخ قرارداد بر اعتبار شرط داوری» در روز سه شنبه 93/12/5 برگزار گردید. در رأی مورد بررسی در این جلسه با بیان چند دلیل از جمله این استدلال که «با اعلام فسخ، شرط داوری نیز منحل خواهد شد» صلاحیت نهاد داوری برای رسیدگی به دعوای مطروحه رد شده است.

زمان انتشار: شنبه 23 مرداد 1395 06:24 ق.ظ
منبع:
استناد به فقه در اثبات عنوان مجرمانه و مجازات با استناد به مفاد اصل 167 قانون اساسی

استناد به فقه در اثبات عنوان مجرمانه و مجازات با استناد به مفاد اصل 167 قانون اساسی

چهاردهمین جلسه نقد و تحلیل رویة قضایی در دادگاه های تجدیدنظر و کیفری استان تهران و با همکاری معاونت آموزش استان تهران سه شنبه 93/11/7 برگزار گردید. موضوع این جلسه نقد رویة قضایی دربارة استناد به فقه در اثبات عنوان مجرمانه و مجازات با استناد به مفاد اصل 167 قانون اساسی بوده است.

زمان انتشار: شنبه 23 مرداد 1395 06:23 ق.ظ
منبع:
تاریخ محاسبه خسارت موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی

تاریخ محاسبه خسارت موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی

جلسات دوازدهم (93/10/16) و سیزدهم(93/10/23) نقد و تحلیل آراء قضایی در دادگاه ­های تجدید نظر استان تهران با موضوع بررسی رویة قضایی شعب دادگاه­های تجدید نظر استان تهران دربارة «تاریخ محاسبة خسارت موضوع مادة 522 قانون آیین دادرسی مدنی» برگزار گردید.

زمان انتشار: شنبه 23 مرداد 1395 06:22 ق.ظ
منبع:
 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشگاه قوه قضاییه می باشد. ⚖